Världsomsegling

  • 30 sep 2020
  • Gästföreläsning

image: Världsomsegling

Stort tack Linda för ett inspirerande föredrag när du besökte klubben och berättade om din världsomsegling med mål att inspirera fler kvinnliga seglare att utvecklas. 

Vi fortsätter att följa dig på din youtubekanal!!!

Linda Lindenau Sailing

Hälsar

Kassören Stefan