Redaktörer

Ann Paulin
Ann Paulin
Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för vår tidning.

Niklas Krantz
Niklas Krantz
Redaktionschef

Niklas är ledamot och vår redaktionschef för Oceanseglaren samt sidekick till avseglargrupper

Hans Rosendahl
Hans Rosendahl
Layout Oceanseglaren

Hans är vår Layoutare för tidningen Oceanseglaren.

Johan Gyllenswärd
Johan Gyllenswärd
Redaktör

Per Simonsson
Per Simonsson

Per är med i vår redaktion.

Regina Norrby
Regina Norrby
Redaktör