Hydrographica, hur gör man sjökort

  • 29 sep 2022
  • Föreläsning

image: Hydrographica, hur gör man sjökort

Tack Jesper för ett trevligt och givande föredrag om hur man gör sjökort och framförallt vad man skall se upp med. Vi förstår att det finns en stor frustratino om de nya regelverken som Sjöfartsverket och Försvarsmakten satt upp. Om du missade föredraget som finns det under Föredrag så du kan se det.

Johan, Tompa & Peter