Ny redaktör till OCEANSEGLAREN?

  • 6 sep 2020
  • Information

Som du kanske redan läst i senaste numret av Oceanseglaren har Anders Rapp efter mångårigt förtjänstfullt värv som vår redaktör beslutat sig för att avgå från posten. Anders har varit en klippa i klubben och betytt mycket för att vår klubbtidning har blivit så bra som den är. När nu Anders avgår från redaktionen söker vi förstärkning. Vill du bli tidningens nya redaktör? 
Kontakta oss via email redaktion@osk.org eller ring mig på 0733 501075 om du är intresserad. Även om resten av redaktionsmedlemmarna fortsätter som tidigare så vill vi också gärna få in fler personer som kan hjälpa till att producera vår fina tidning. Hör av dig snarast om du känner att du kan och vill göra en insats för klubbtidningen!