Satelitkomunikation

  • onsdag 31 januari 2024
  • 19:00

image: Satelitkomunikation

Satellitkommunikation ombord – Starlink

De närmaste åren fram till 2030 kommer utvecklingen inom Satellit och mobilkommunikation att explodera. Mobil- och satellitnätet kommer integreras på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i dag.

Presentationen handlar om de nya möjligheterna som då blir realistiska. Men redan i dag finns det ett antal olika system som är kommersiella. För att förstå möjligheterna så kommer dessa alternativ att presenteras.

Självklart kommer det göras en detaljerad genomgång av Starlink-systemet för att förstå möjligheter och begränsningar och vad man skall tänka på som långseglare.
Kod till grinden: 5132

Parkering enbart möjlig på platser märkta ”Sjömansskolan”. Det finns en stor parkering ett par hundra meter västerut.

Dag:                   31 januari 2024

Tid:                    19:00 – 21:00

Plats:                 Sjömansskolan, Mälarvarvsbacken 2